Filipským 2:13

Filipským 2:13 B21

Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!
B21: Bible 21
Sdílet

Filipským 2:13

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Filipským 2:13