Matouš 6:31-33

Matouš 6:31-33 B21

Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘ Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.
B21: Bible 21
Sdílet

Matouš 6:31-33

Sdílet