Matouš 2:3

Matouš 2:3 B21

Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Matouš 2:3