Matouš 2:22

Matouš 2:22 B21

Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Matouš 2:22