Matouš 2:20

Matouš 2:20 B21

a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví.“
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Matouš 2:20