Jan 17:6

Jan 17:6 B21

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 17:6