Jan 17:26

Jan 17:26 B21

a já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich.“
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 17:26