Jan 17:18

Jan 17:18 B21

Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 17:18