Jan 1:7

Jan 1:7 B21

Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 1:7