Jan 1:36

Jan 1:36 B21

Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: „Hle, Beránek Boží!“
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Jan 1:36