Izaiáš 58:6

Izaiáš 58:6 B21

Není snad toto půst, který se líbí mě – uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech, rozvázat ty, kdo vězí v provazech, propustit utlačované jako svobodné, takže každé jho zlomíte?
B21: Bible 21
Sdílet