Izaiáš 58:5

Izaiáš 58:5 B21

To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy má člověk hladovět? Kdy má jak rákos hlavu naklánět a stlát si pytlem a popelem? Jak můžeš tohle nazývat postem, dnem, který má Hospodin v oblibě?
B21: Bible 21
Sdílet