Izaiáš 57:3

Izaiáš 57:3 B21

Teď ale přistupte, vy synové čarodějky, vy plémě nevěrníka a nevěstky!
B21: Bible 21
Sdílet