Izaiáš 56:6

Izaiáš 56:6 B21

Cizince, kteří se k Hospodinu připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání sobotu před znesvěcením a drží se mé smlouvy
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Izaiáš 56:6