Izaiáš 56:5

Izaiáš 56:5 B21

dám ve svém domě a mezi svými zdmi pomník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy nezmizí.
B21: Bible 21
Sdílet