Izaiáš 56:2

Izaiáš 56:2 B21

Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla.
B21: Bible 21
Sdílet