Židům 2:5

Židům 2:5 B21

Ten budoucí svět, o němž mluvíme, Bůh nesvěřil andělům.
B21: Bible 21
Sdílet