Židům 2:3

Židům 2:3 B21

jak bychom tedy unikli my, kdybychom opomíjeli takovéto spasení? Na počátku je zvěstoval sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali
B21: Bible 21
Sdílet