Židům 2:17

Židům 2:17 B21

Proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným a věrným veleknězem a mohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu.
B21: Bible 21
Sdílet