Židům 2:10

Židům 2:10 B21

Ten, pro něhož a skrze něhož je všechno, se totiž rozhodl přivést mnoho synů do slávy, a tak považoval za vhodné přivést původce jejich spasení k cíli skrze utrpení.
B21: Bible 21
Sdílet