Židům 1:2

Židům 1:2 B21

ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.
B21: Bible 21
Sdílet