Židům 1:12

Židům 1:12 B21

Svineš je jako plášť a jako roucho budou změněna, ty však jsi tentýž – tvá léta neskončí!“
B21: Bible 21
Sdílet