Židům 1:10

Židům 1:10 B21

A dále: „Na počátku jsi, Pane, zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesa.
B21: Bible 21
Sdílet