Židům 1:1

Židům 1:1 B21

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky
B21: Bible 21
Sdílet