Ageus 1:9

Ageus 1:9 B21

Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům.
B21: Bible 21
Sdílet