Ageus 1:7

Ageus 1:7 B21

Tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede!
B21: Bible 21
Sdílet