Ageus 1:5

Ageus 1:5 B21

Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede.
B21: Bible 21
Sdílet