Genesis 1:6

Genesis 1:6 B21

Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Genesis 1:6