Genesis 1:12

Genesis 1:12 B21

Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Genesis 1:12