Galatským 2:7

Galatským 2:7 B21

Naopak uznali, že mi bylo svěřeno evangelium pro neobřezané, tak jako Petrovi pro obřezané.
B21: Bible 21
Sdílet