Galatským 2:5

Galatským 2:5 B21

Ani na chvíli jsme jim neustoupili a nepoddali se, aby pro vás byla zachována pravda evangelia.
B21: Bible 21
Sdílet