Galatským 2:1

Galatským 2:1 B21

Po čtrnácti letech jsem se pak vrátil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal jsem s sebou i Tita.
B21: Bible 21
Sdílet