Efeským 5:31

Efeským 5:31 B21

„Proto muž opouští otce i matku – aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem.“
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Efeským 5:31