Efeským 5:30

Efeským 5:30 B21

Jsme přece údy jeho těla.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Efeským 5:30