Efeským 5:26

Efeským 5:26 B21

aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Efeským 5:26