Efeským 5:21

Efeským 5:21 B21

Z úcty ke Kristu se poddávejte jedni druhým.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Efeským 5:21