Efeským 5:2

Efeským 5:2 B21

a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť příjemně vonící Bohu.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Efeským 5:2