Efeským 5:17

Efeským 5:17 B21

Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s Efeským 5:17