Efeským 5:11

Efeským 5:11 B21

neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.
B21: Bible 21
Sdílet