2 Korintským 8:2

2 Korintským 8:2 B21

Ačkoli procházeli krutou zkouškou soužením, jejich překypující radost a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrost.
B21: Bible 21
Sdílet