1 Petr 3:2

1 Petr 3:2 B21

když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Petr 3:2