1 Jan 4:6

1 Jan 4:6 B21

My jsme z Boha. Kdo zná Boha, poslouchá nás; kdo není z Boha, neposlouchá nás. Podle toho poznáváme ducha pravdy a ducha bludu.
B21: Bible 21
Sdílet