1 Jan 4:2

1 Jan 4:2 B21

Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha.
B21: Bible 21
Sdílet