1 Jan 4:13

1 Jan 4:13 B21

Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl svého Ducha.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Jan 4:13