1 Jan 4:12

1 Jan 4:12 B21

Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Jan 4:12