1 Jan 4:10

1 Jan 4:10 B21

V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy.
B21: Bible 21
Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Jan 4:10