1 Jan 3:1

1 Jan 3:1 B21

Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho.
B21: Bible 21
Sdílet

1 Jan 3:1

Sdílet

Bezplatné plány čtení Bible a zamyšlení souvísející s 1 Jan 3:1