Malagasy Bible Protestante (MBP)

Malagasy (Madagascar) [Malgache]

Llegeix aquesta versió: Malagasy Bible ProtestanteBíblia en àudio: Malagasy Bible Protestante

Bible Protestante

Cette traduction, publiée par Société Biblique Malgache, a paru en 1965.

Pour vous procurer un exemplaire imprimé, merci de contacter la Société Biblique Malgache sur www.mampielybaiboly.mg.

Editor

Malagasy Bible Society

Altres versions d'aquesta editorial

La Bible en MalgacheLa Bible en MalgacheMalagasy BibleMalagasy Bible ProtestanteMalagasy Interconfessional Bible

Versions disponibles

Versions totals:1,889
Idiomes totals:1,306

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.