GOD'S WORD Translation (gw)

English

Llegeix aquesta versió: GOD'S WORD Translation

Version Information

GOD’S WORD Translation (GW) accurately translates the meaning of the original texts into clear, everyday language. Readable and reliable, GW is living, active, and life-changing.

For more information about the translation philosophy, translation team, textual basis, and translation process, read A Guide to GOD’S WORD Translation: Translating the Bible according to the Principles of Closest Natural Equivalence.

Copyright Information

Up to 500 Scripture verses may be quoted in any form (printed, written, visual, electronic, or audio) without written permission, provided that no more than half of any one book of the Bible is quoted, and the verses quoted do not amount to 25 percent of the text of the product in which they are quoted.

If the quotation is used in a product that is not for sale, the designation GW must always appear following each quotation.

If the quotation is used in a product that is for sale, the following copyright notice must be used: Scripture is taken from GOD’S WORD®, © 1995 God’s Word to the Nations. Used by permission of Baker Publishing Group.

For quotations over 500 verses and/or questions about these policies, please write to Baker Publishing Group, P.O. Box 6287, Grand Rapids MI 49516. You may also contact them through their website: www.bakerpublishinggroup.com.

Editor

Baker Publishing Group

Altres versions d'aquesta editorial

GOD'S WORD Translation

Versions disponibles

Versions totals:2,001
Idiomes totals:1,357

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.