Pijin Bible (SIPB)

Pijin [Solomon Islands Pidgeon English]

Llegeix aquesta versió: Pijin Bible

Solomon Islands Deuterocanon Bible

This translation, published by the Bible Society of the South Pacific, was published in 2008.

If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the Bible Society of the South Pacific at www.bible.org.fj.

Editor

Bible Society of the South Pacific

Altres versions d'aquesta editorial

Ajie New TestamentBuka Apuna (I Lotu Katolika)Buka Apuna (I Lotu Katolika)KO E TOHITAPU KATOAKo e Fuakava Fo'ou (Ko e TAULUA)O LE TUSI PA'IA - Ekalesia Katoliko RomaPijin BiblePijin DeuterocanonSamoan Contemporary New Testament

Versions disponibles

Versions totals:1,905
Idiomes totals:1,315

Converteix-la en la teva Bíblia

Subratlla o marca els teus versets preferits, crea imatges amb versets i comparteix-les i afegeix notes privades o públiques a passatges bíblics.

Crea el teu compte gratuït

Plans de lectura i devocionals gratuïts

Els Plans bíblics t'ajudaran a connectar diàriament i de mica en mica amb la Paraula de Déu.

Fer una ullada a tots els Plans

Descarrega l'aplicació gratuïta de la Bíblia.

Desenes de milions de persones estan fent servir l'aplicació de la Bíblia™ per fer que la Paraula de Déu una part de les seves vides diàries. Descarrega l'aplicació gratuïta i accedeix als seus marcadors, notes, i els plans de lectura des de qualsevol lloc. Gaudeix de centenars de versions, incloent àudio, tot en el seu dispositiu mòbil.